Kolem světa za 80 bajtů

14. 04. 2014 15:57:53
Jaro je tady a je nádherné jako vždycky v Praze. „Pražské jaro“ neznamená jen probuzení přírody, ale také probuzení svobody se vzpomínkami na Prahu roku 1968, na nedávnou historii, například Arabské jaro, a na pesach, který začíná dnes večer. Jaro také znamená jarní úklid, o což se snaží i tento blog: v následujících odstavcích najdete několik zajímavých odkazů o mně a týmu na naší ambasádě, které se nahromadily na mé pracovní desce a já bych je nyní chtěl s Vámi sdílet.

V prvé řadě, při sledování současného dění na Ukrajině lze jen těžko zapomenout na to, jak Pražské jaro skončilo: s tanky, které přijely na příkaz Moskvy. Hlavním tématem diskuze tady v Praze je tak nyní ruská agrese vůči Ukrajině. Rodiče mé matky se narodili v ukrajinském měste, které se dnes nazývá Mukačevo, takže boj za svobodu u západního souseda Ruska je pro mě záležitost profesinální i soukromá. Své pocity z událostí na Ukrajině jsem sepsal do novinového komentáře, jež si můžete přečíst v češtině zde a anglicky zde.

Protože Česká republika je silně závislá na ruské ropě a plynu, téma energetické bezpečnosti bylo pro naši ambasádu důležité od mého příjezdu v lednu 2011. Nedávno otevřené Středisko pro civilní jadernou spolupráci je pouze jedním příkladem toho, jak se Spojené státy snaží pomoci. Dole je fotografie, na které americký ministr energetiky Ernie Moniz se mnou v březnu přestřihává stuhu při otevírání tohoto centra na ČVUT.

Americké velvyslanectví v Praze a jeho čeští partneři také hrají důležitou roli ve věci související se syrským konfliktem: Protože americká ambasáda v Damašku je uzavřená, český zastupitelský úřad zájmy USA při řešení tamní krize zastupuje. A Češi také podporují izraelsko-palestinský mírový proces. Praha například nedávno hostila první investiční konferenci v rámci „Kerryho plánu“. Můžete si o ní přečíst zde. Na další fotce jsem s mými spolu-hostiteli Madeleine Albrightovou, Tonym Blairem a Walterem Isaacsonem.

Právě jsme také zakončili velké protikorupční konkláve World Forum on Governance 2014 (Světovém forum o dobrém vládnutí, WFG), které se každoročně koná v Praze. Jak se můžete přesvědčit ze zpravodajství v zahraničních médií (zde), byla tato akce velmi úspěšná. Nejvíc mě oslovil výrok našeho egyptského účastníka, který napsal na Facebooku: „Mezi beznadějí a nadějí .... vidíte lidi, kteří zasvětili svá srdce, nadšení a životy víře v dosažení změny, která se ani nemusí projevit během jejich života. Tito lidé věří, že toto je ta správná cesta a správná věc. Člověk úplně cítí tu energii, která ho obklopuje, a je to nesmírně inspirativní.“

Mám ještě dezert k tomuto blogu. Mnoho z vás se mě ptá, proč je moje jméno zmíněno v titulcích na konci úžasného nového filmu Wese Andersona “Grand Hotel Budapešť”. Překvapilo mě, že tolik diváků sleduje film až do úplného konce! Zde si můžete přečíst můj společný rozhovor s Wesem, který přetiskla česká media a který vám odpoví na všechny vaše otázky.

Co se týče rezidence, mám dobré zprávy. Po více než roční renovaci a důkladném jarním úklidu jsme se tam mohli zpět nastěhovat. Dům jen září a věc se dostala i do médií, například o tom referovala NPR, což si můžete přečíst zde. Je dobré být zpět doma!

Lindsey, Tamar a já, stejně jako celý tým na ambasádě, vám přejeme krásné velikonoční svátky, ať už je slavíte jakkoli (někdy je nejlepší nedělat nic, což je také forma oslavy).

Veselé Velikonoce a pesach sameach!

Ribbon-cutting ceremony for Civil Nuclear Cooperation Center at the Czech Technical University.  In picture from left: Rector of Czech Technical University Petr Konvalinka, Deputy Education Minister Petr Mlsna,  U.S. Energy Secretary Ernest Moniz, Czech President Miloš Zeman, U.S. Ambassador Norman Eisen.

Ambassador Eisen at the Initiative for the Palestinian Economy Conference in Prague.

In the reopened house with Petschek grandson Peter Goldmann and Harvard’s Stephen Davis, anti-corruption gurus in town for WFG.

IN ENGLISH:

Around the World in 80 Bytes

Spring is here and glorious as always in Prague. "Prague Spring" stands not only for the renewal of nature, but also for the renewal of freedom, with its echoes of Prague in 1968, of recent history, such as the Arab Spring, and of ancient events, like Passover, which starts tonight. It also stands for spring cleaning, which this blog proves can be virtual: below are a small pile of interesting links about me and my Embassy team that accumulated on my desktop and I have swept off below to share with you.

First and most important, watching recent events in Ukraine, who can forget how Prague Spring ended: with tanks dispatched at Moscow's orders. The leading topic of conversation here in Prague right now is Russia’s aggressive behavior in nearby Ukraine. My maternal grandparents were born in the Ukrainian city today known as Mukachevo. So I view the struggle for freedom in Russia’s western neighbor through both a personal and professional lens. I just set out my strong feelings about all of this in an op-ed, which you are invited to read here in Czech or here in English.

Because the Czech Republic relies heavily on Russian oil and gas, Czech energy security has been important to our Embassy Prague agenda since I arrived here in January 2011. The newly-inaugurated U.S.-Czech civilian nuclear research center is just one example of how the US is trying to help. Above is a photo of US Secretary of Energy Ernie Moniz and me at the ribbon-cutting ceremony in March, inaugurating this important new facility at the Czech Technical University.

Elsewhere, Embassy Prague and our Czech partners are playing an active role in some of the most important Middle East issues. With the US Embassy in Damascus closed, the Czechs serve as the US protecting power in Syria. And the Czechs are also working to support the Israeli-Palestinian peace process. For example, Prague was recently the site of the first-ever investment conference in support of the "Kerry Plan." You can read about it here. On the next picture, I am with co-hosts Madeleine Albright, Tony Blair and Walter Isaacson.

We also just concluded Prague's big annual anti-corruption conclave, the World Forum on Governance 2014. It was a big success, see my updated blog here for a rundown of the international press. But my favorite comment was from an Egyptian participant who wrote the following on Facebook: "Between the hopeless and the hopeful....you see those people who have put all their hearts, passion and lives to achieve a change that might not happen in the lifetime of any of them, but are still driven by the belief that this is the right direction and the right thing to do. You just feel the energy around this and you become full of hope."

And now, for the dessert portion of this blog. Many of you have asked me why my name is mentioned at the end of the credits in Wes Anderson's terrific new film, “The Grand Budapest Hotel.” I am surprised so many viewers stay until the credits finish rolling! Click here to read the joint press interview of Wes and me, which appeared in the Czech media and which will answer all of your questions.

Speaking of the Residence, I have good news. After more than a year of renovations and a world-class spring cleaning, we’ve moved back in. The house is sparkling, and the move made news, being covered in an NPR story which you may have heard the first time around but if not, you can find here. It’s good to be back home!

Lindsay, Tamar and I, and our whole Embassy family, wish you a happy Prague Spring however you may be celebrating it (including by doing nothing at all, which is sometimes the very best way to celebrate!)

I wish you Vesele Velikonoce, and Pesach sameach.

Reklamy prezentované iDnes.cz v rámci blogu nemají žádnou spojitost s velvyslancem ani s velvyslanectvím USA. / Any advertisements presented by iDnes.cz in conjunction with this blog are not endorsed by the Ambassador or the U.S. government.

Autor: Norman L. Eisen | pondělí 14.4.2014 15:57 | karma článku: 12.53 | přečteno: 462x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Libuše Palková

Holit hulit a hlaholit aneb alkohol je metla lidstva

Když má člověk trochu vypito, napadají ho nejrůznější blbosti. Ale horší je, že ve stavu sdílnosti způsobené alkoholem, i rozumný jedinec se o ty blbosti začne dělit s ostatními. Protože v tu chvíli mu to tak moc hloupé nepřipadá.

17.2.2019 v 12:33 | Karma článku: 11.04 | Přečteno: 537 | Diskuse

Pavel Hewlit

Diskuze s Múzou o volbách ANO, Zemanovi a Kalouskovi

O Múze jsem tady už mluvil. Včera natolik tak divoce, až jsem onen příspěvek dal do osobní kategorie, poněvadž by přes zvýšenou vzrušivost v hlavním proudu neobstál.

17.2.2019 v 11:49 | Karma článku: 7.88 | Přečteno: 211 | Diskuse

Olga Pavlíková

Morální rozpad české společnosti podle Josefa Mašína

Dcera paní Mašínové a sestra Josefa Mašína požádala pražský magistrát o exhumaci ostatků své matky. Tyto ostatky se nacházejí v hromadném hrobu na Ďáblickém hřbitově spolu s ostatky tisíců dalších obětí komunistické zvůle.

17.2.2019 v 9:11 | Karma článku: 38.88 | Přečteno: 1441 | Diskuse

Jan Klar

Deník spisovatele - soukromá osoba v instantní omáčce

Jsem soukromník. Vyhovuje mi to, že nemusím brát ohledy na nic, kromě svého vkusu při psaní. Je velká svoboda nemuset brát v potaz, jestli jste pro čtenáře potažmo nakladatele dost čitelní.

17.2.2019 v 8:34 | Karma článku: 5.98 | Přečteno: 121 | Diskuse

Helena Vlachová

Ta naše paměť vrtošivá

V tom našem životě je to stejně na draka. Sotva se jeden narodí, ani se pořádně nerozkouká a už je tu den, kdy by měl myslet na sepisování závěti. Ale jak má něco sepsat, když si mnohdy nemůže na nic vzpomenout.

17.2.2019 v 7:42 | Karma článku: 7.77 | Přečteno: 205 | Diskuse
Počet článků 66 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2232
Norman L. Eisen byl v letech 2010-2014 velvyslancem USA v České republice. Od ledna 2009 do ledna 2011 působil v Bílém domě jako zvláštní poradce prezidenta. V roce 1991 získal doktorát na právech v Harvardu a v roce 1985 bakalářský titul na Brown University, vždy s vyznamenáním. Více se o Normanu L.Eisenovi dozvíte zde.

Podívejte se také na webové stránky velvyslanectví USA.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

více

Najdete na iDNES.cz