Dvacet let budování spojenectví / Twenty Years Forging an Alliance

17. 07. 2013 11:36:24
Nedávno jsem měl tu čest pořádat recepci při příležitosti 20. výročí vzniku Mezinárodního vojenského vzdělávacího programu IMET v České republice. Tento mimořádný projekt patří mezi základní kameny česko-americké vojenské spolupráce. V mém dnešním blogu si můžete přečíst projev, který jsem na recepci přednesl a v němž jsem vysvětlil, proč je program IMET tak důležitý.

„Je pro mě potěšení tu být dnes s vámi, protože každý z vás je oddaným vojenským profesionálem, jenž buď právě slouží nebo sloužil na vedoucí pozici v českých ozbrojených silách. Fakt, že jste absolvovali kurz pod vedením americkych vojáků, je důkazem toho, jak skvěle zvládáte své povinnosti, a potvrzuje důvěru, kterou ve vás vložili vaši velitelé. Také se tím uzavírá mnoho měsíců práce, obětí a odloučení, a já vám tady chci za to z celého srdce poděkovat.

Dnes tady slavíme 20. výročí Mezinárodního vojenského vzdělávacího programu IMET v České republice. Během této doby jsme věnovali 29 milionů dolarů na vyškolení více než 2 500 českých vojáků, letců a civilních zaměstnanců ministerstva obrany. Přibližně 1500 Čechů absolvovalo kurzy ve Spojených státech nebo na základnách v Německu, další tisícovka prošla tréninkem v České republice prostřednictvím různých seminářů a programů. Téměř 140 z těchto studentů absolvovalo profesionální armádní kurzy na War College, Command & Staff College či Sergeant Major Academy. Tyto programy podporují naše společné iniciativy v oblasti mezinárodní spolupráce, interoperability, boje s násilným extremismem a mírových operací. Bývalí náčelníci generálního štábu Štefka a Šedivý a současní generálové Dvořák, Opata, Kovanda, Mičánek, Verner, Kaše a Bureš jsou jen někteří z význačných absolventů programu.

Americký Mezinárodní vojenský vzdělávací program IMET umožňuje našim zahraničním partnerům účastnit se stejných odborných kurzů jako naši vojáci. Současně s formální výukou poskytuje IMET svým zahraničním studentům příležitost získat širší znalosti o Spojených státech, jejich lidech, hodnotách i mezinárodně uznávaných standardech lidských práv. IMET je účinný prostředek posilující vojenská spojenectví a mezinárodní koalice, které jsou klíčové pro bezpečnostní cíle obou našich národů a které posilují naše společné odhodlání čelit různým výzvám. Posiluje také vztahy nutné ke kolektivnímu překonání těchto výzev.

Dovolte mi, abych svou řeč zakončil několika příklady, které shrnují podstatu kurzů IMET. První - v současné době je českým instruktorem ve speciální škole na základně Ramstein v Německu praporčík Pavel Eigl. Již tři roky cvičí vojáky z USA i dalších zemí NATO zvládat zvláštní společné operace (JTAC), které jsou výborným příkladem interoperability.

Druhý příklad je velmi dojemný. Český rotný Michael Novotný je medik vycvičený v rámci projektu IMET pro nasazení ve zvláštních operacích. Během společné hlídky s americkými kolegy v Afghánistánu jeden z nich stoupl na nášlapnou minu a detonoval ji. Byl při tom vážně zraněn - přišel o obě nohy a část paže. Michael nečekal na tým zneškodňující munici aby „zajistil“ oblast, ale rovnou spěchal na pomoc raněnému vojákovi. Rychle aplikoval tlakový obvaz a pomohl raněného evakuovat. Podle lékařů mu tak Michael zachránil život. Toto statečné chování je jedním z mnoha příběhů, ale zároveň jasně ukazuje přínos programu IMET jak pro USA, tak pro naše spojence.

Vaše vojáky sloužící v Afghánistánu jsem osobně navštívil. Velela jim řada absolventů programu IMET, o kterém je dnes řeč. Během mé návštěvy každý mluvil o tom, jaké profesionální velitele a vojáky máte, jak si skvěle vedou během velmi náročných misí a jak bezproblémově zapadli do spojeneckých operací. Toto je zásadní důkaz schopností české armády a kompetentnosti absolventů IMET.“

U.S. Defense Attaché Colonel Patrick Sullivan, Ambassador Norman Eisen and Chief of General Staff Petr Pavel

IN ENGLISH

I recently had the honor of hosting a reception marking the 20th anniversary of the International Military Education and Training Program, or IMET, in the Czech Republic. This outstanding program has been a major tool in strengthening the rock solid relationship between the armed forces of the Czech Republic and the United States. Here is the prepared text of my remarks at the reception, in which I explain why IMET is so important:

“It is a pleasure for me to stand before you today, for each one of you is a dedicated military professional who is either serving or have served in positions of leadership and responsibility within the Czech Armed Forces. Your graduation from a course taught by the U.S. military is confirmation of excellence in your duties and responsibilities, and indicates the confidence your senior leaders have in you. It also reflects many months of dedication, sacrifice, and separation and I extend to you my heartfelt thanks for a job well done.

Today we are celebrating the 20th anniversary of the International Military Education and Training Program, or IMET, in the Czech Republic. Over this time we spent 29 million dollars to train over 2,500 Czech soldiers, airmen and Defense Ministry civilian employees. Approximately 1,500 attended courses in the United States or at U.S. facilities in Germany with 1,000 more trained in the Czech Republic through various seminar programs. Almost 140 of these students attended Professional Military Education courses ranging from War College and Command & Staff College to the Sergeant Major Academy. These programs support our common initiatives of international security, interoperability, combating violent extremism, and peacekeeping operations. Former Chiefs of Defense such Generals Štefka and Šedivy and current serving generals: Dvořak, Opata, Kovanda, Mičanek, Verner, Kaše and Bureš are just some of the Czech distinguished graduates of the program.

The U.S. International Military Education and Training Program enables our international partners to attend the very same technical and professional courses as our own soldiers. Along with the formal education, IMET provides the opportunity for international students to gain a greater understanding of the United States and its people, values, and internationally-recognized standards of human rights. IMET serves as an effective means to strengthen the military alliances and international coalitions, which are critical to the security goals of our respective nations, and which enhance our common understanding of shared national challenges, and foster the relationships necessary to overcome these challenges in a collaborative manner.

Let me close with couple examples that summarize the essence of IMET training. Currently we have Czech Warrant Officer Pavel Eigl as an instructor at the Air-Ground Operations School at Ramstein Air Force Base in Germany. This IMET-trained officer has been working at this critical school for the past three years training U.S. and NATO soldiers in joint terminal attack controller (JTAC) operations – a true example of interoperability.

A second example is even more moving. Czech Staff Sergeant Michael Novotny is an IMET-trained Special Operations combat medic. During a joint patrol in Afghanistan with a US unit, an American soldier stepped on a pressure plate and detonated an IED. The American was critically wounded, losing both legs and part of an arm. Michael didn’t wait for the EOD team to “safe” the area, instead rushing to the fallen soldier’s aid. Michael quickly applied tourniquets and help evacuate the casualty. According to the surgeon, Michael saved the American’s life. This courageous behavior is but one of many success stories, but one that clearly highlights the benefit of the IMET program to both the United States and our allies.

I personally visited your forces serving in Afghanistan; they were led by many of the IMET graduates we are acknowledging today. While I was there, everyone I met told me how professional your leaders and soldiers are, how well they performed on the most difficult missions, and how quickly they were able to seamlessly fit into allied operations. This is the ultimate testimony to competence of Czech Armed Forces and strength of the IMET graduates.”

Reklamy prezentované iDnes.cz v rámci blogu nemají žádnou spojitost s velvyslancem ani s velvyslanectvím USA. / Any advertisements presented by iDnes.cz in conjunction with this blog are not endorsed by the Ambassador or the U.S. government.

Autor: Norman L. Eisen | středa 17.7.2013 11:36 | karma článku: 11.43 | přečteno: 367x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Libuše Palková

Holit hulit a hlaholit aneb alkohol je metla lidstva

Když má člověk trochu vypito, napadají ho nejrůznější blbosti. Ale horší je, že ve stavu sdílnosti způsobené alkoholem, i rozumný jedinec se o ty blbosti začne dělit s ostatními. Protože v tu chvíli mu to tak moc hloupé nepřipadá.

17.2.2019 v 12:33 | Karma článku: 11.04 | Přečteno: 537 | Diskuse

Pavel Hewlit

Diskuze s Múzou o volbách ANO, Zemanovi a Kalouskovi

O Múze jsem tady už mluvil. Včera natolik tak divoce, až jsem onen příspěvek dal do osobní kategorie, poněvadž by přes zvýšenou vzrušivost v hlavním proudu neobstál.

17.2.2019 v 11:49 | Karma článku: 7.88 | Přečteno: 211 | Diskuse

Olga Pavlíková

Morální rozpad české společnosti podle Josefa Mašína

Dcera paní Mašínové a sestra Josefa Mašína požádala pražský magistrát o exhumaci ostatků své matky. Tyto ostatky se nacházejí v hromadném hrobu na Ďáblickém hřbitově spolu s ostatky tisíců dalších obětí komunistické zvůle.

17.2.2019 v 9:11 | Karma článku: 38.94 | Přečteno: 1441 | Diskuse

Jan Klar

Deník spisovatele - soukromá osoba v instantní omáčce

Jsem soukromník. Vyhovuje mi to, že nemusím brát ohledy na nic, kromě svého vkusu při psaní. Je velká svoboda nemuset brát v potaz, jestli jste pro čtenáře potažmo nakladatele dost čitelní.

17.2.2019 v 8:34 | Karma článku: 5.98 | Přečteno: 121 | Diskuse

Helena Vlachová

Ta naše paměť vrtošivá

V tom našem životě je to stejně na draka. Sotva se jeden narodí, ani se pořádně nerozkouká a už je tu den, kdy by měl myslet na sepisování závěti. Ale jak má něco sepsat, když si mnohdy nemůže na nic vzpomenout.

17.2.2019 v 7:42 | Karma článku: 7.77 | Přečteno: 205 | Diskuse
Počet článků 66 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2232
Norman L. Eisen byl v letech 2010-2014 velvyslancem USA v České republice. Od ledna 2009 do ledna 2011 působil v Bílém domě jako zvláštní poradce prezidenta. V roce 1991 získal doktorát na právech v Harvardu a v roce 1985 bakalářský titul na Brown University, vždy s vyznamenáním. Více se o Normanu L.Eisenovi dozvíte zde.

Podívejte se také na webové stránky velvyslanectví USA.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

více

Najdete na iDNES.cz