Poznámky u příležitosti Dne nezávislosti / Independence Day Remarks

2. 07. 2012 15:05:23
Velvyslanectví každoročně hostí recepci při příležitosti amerického Dne nezávislosti. Zveme několik stovek význačných českých hostů ze všech oblastí života – politiky, vědy, vzdělávání, umění a médií. Letos se akce konala 27. června a měli jsme společně s prezidentem Václavem Klausem úvodní řeč. Text mého proslovu najdete níže.

Dnes slavíme dvě stě třicáté šesté výročí americké nezávislosti. Je to den vděčnosti mimo jiné za to, že jako svobodný stát máme přátele na celém světě. Jak jsem už mnohokrát řekl, Spojené státy nemají bližšího přítele nikde na světě, než je Česká republika. Jménem prezidenta Obamy, ministryně Clintonové, naší celé ambasády a mé rodiny bych vám všem chtěl poděkovat za toto přátelství.

Loni jsem měl tu čest doprovázet premiéra Nečase při návštěvě Bílého domu. Prezident Obama v Oválné pracovně, obklopen různými symboly prezidentství a artefakty z americké historie, premiérovi poděkoval a poznamenal, že Česká republika hraje důležitější roli, než by odpovídalo její velikosti. To je boxerská hantýrka, ale odráží zásluhy Česka v oblasti třech pilířů našich vztahů: obrany a bezpečnosti, obchodních a ekonomických vztahů a sdílených hodnot.
Například, v oblasti obrany a bezpečnosti, jsem loni společně s generálem Pickem navštívil Afghánistán a každý, od generála Petraeuse dolů, chválil Českou republiku za její přispění k bezpečnosti a stabilitě země. Lepší partnery bychom si v Afghánistánu nemohli přát. Jako další příklad naší obranné spolupráce mohu uvést, že jsme s potěšením podpořili české plány na vytvoření vrtulníkového školícího centra v rámci chytré obrany NATO. Česká republika přitom nadále hájí svobodu a lidská práva všude po světě – v Barmě, na Kubě či v Bělorusku, abych jmenoval pár příkladů.
To samé se týká komerční sféry, kde naše dva národy vytvořily partnerství na světové úrovni. Spojené státy jsou jedním z pěti přímých zahraničních investorů v České republice a umístily se na třetím místě ve vytváření nových pracovních míst v důsledku přímých zahraničních investic. Naše dvě země jsou partnery ve vědeckém výzkumu, rozvoji a inovacích a plánují založit společné civilní nukleární centrum za účelem dalšího posílení naší spolupráce v tomto oboru. Nedávno jsme také uzavřeli vzájemnou dohodu o obranných zakázkách, díky nimž se americký trh otevírá českým společnostem a naopak. Osobně jsem do Spojených států doprovodil skupinu českých podnikatelů, kteří tam zkoumali nové obchodní příležitosti.
A na závěr v oblasti sdílených hodnot stojíme společně s českou vládou i opozicí v naší snaze bojovat s korupcí a oceňujeme úspěch české vlády a parlamentu při prosazování zákonů reformujících veřejné zakázky a zavedení trestní odpovědnosti pro korporace.
Nemělo by být překvapením, že naše dva národy, společně, byly schopny nastolit tyto vztahy v 21. století. Je to díky hlubokým kořenům našcich vztahů s českým národem. Naše země byla založena a osídlena lidmi, kteří byli prostřednictvím luteránské reformace ovlivněni myšlenkami Jana Huse. Moravští bratři byli v Americe aktivní a vlivní dlouho před americkou revolucí. Dalším silným zdrojem českého vlivu na americkou společnost byli a jsou imigranti z českých zemí, kteří začali přicházet v 19. století. Tito čeští a slovenští přistěhovalci a jejich potomci zase podpořili vize Tomáše G. Masaryka a Woodrowa Wilsona o samostatném Československu a jejich děti sloužily v amerických jednotkách, včetně té Pattonovy v západních Čechách, které v roce 1945 porazily nacisty. Podpora Ameriky pokračovala během temných let komunistické represe – až do spektakulárního triumfu sametové revoluce a my jsme hrdí na to, že jsme v následujících 20 letech úspěchů stáli po vašem boku.
V časech dobrých i zlých, naše dva národy díky společné lásce ke svobodě dokázaly uspět. Takže dnes, kdy oslavujeme americkou svobodu, se zároveň hlásíme k našim společným závazkům a hodnotám. Děkujeme vám za vaše přátelství a těšíme se na společné úspěchy v dalších letech. To nejlepší česko-americké partnerství teprve čeká. Všem vám děkuji.

Velvyslanec USA Norman Eisen a prezident ČR Václav Klaus na recepci ke 4. červenci / U.S. Ambassador Norman Eisen and Czech President Vaclav Klaus at the July 4 reception

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN ENGLISH

Every year out embassy hosts a reception marking Americas’ Independence Day. We invite many hundreds of distinguished Czech citizens from all walks of life – politics, science, academia, the arts, and the media. This year the reception was held on June 27 and President Vaclav Klaus and I both made remarks to the guests. Here is my speech as prepared for delivery.

Today we celebrate the 236th anniversary of American independence. This is a day of gratitude, and one of the things for which we are grateful are our friends around the world. As I have often said, the United States has no closer friend anywhere in the world than the Czech Republic. On behalf of President Obama, Secretary Clinton, our Embassy family, and my personal family, I thank each and every one of you for that friendship.
Last year I had the privilege of accompanying Prime Minister Necas to the White House. There in the Oval Office, surrounded by the trappings of the presidency and artifacts of American history, President Obama thanked the prime minister and noted that the Czech Republic “punches above its weight” That is boxing lingo, reflecting the substantial impact of the Czech Republic in the three pillars of our relationship: defense and security; commercial and economic; and shared values.
For example, in the defense and security realm, when I visited Afghanistan with General Picek last year, everyone, from General Petraeus on down the chain of command, praised the Czech contribution to secure and stabilize that country. We could ask for no better partners in Afghanistan. As another example of our defense cooperation we have been happy to support the Czech plans for a NATO Smart Defense helicopter training program. Meanwhile, the Czech Republic has continued to stand up for freedom and human rights all around the world – in Burma, Cuba, and Belarus, to cite a few examples.
It is the same in the commercial sphere, where our two nations have developed a world-class partnership. The U.S.A. is one of the top five foreign direct investors in the Czech Republic and ranks third in job creation caused by foreign direct investment. Our two countries are partnering in research, development and innovation, including laying the groundwork for a joint civil nuclear center to further our already strong cooperation in this field. And we have recently concluded a Reciprocal Defense Procurement Agreement to open the U.S. market to Czech companies and vice versa. I have personally accompanied dozens of Czech business people to the U.S. to explore new trade ties.
Finally, in the area of shared values we have stood with both the Czech government and the opposition in the struggle against corruption and we have been pleased to see the Czech government and Parliament approve legislation reforming public procurement and establishing corporate criminal liability.
It should be no surprise that our two nations, together, have been able to break this new ground in the 21st century. That is because of the deep roots of our relationship with the Czech people. Our country was settled and founded by people who had been influenced by the ideas of Jan Hus, by way of Martin Luther’s Protestant Reformation. The Moravian Church has been active and influential in America since well before the American Revolution. Another powerful source of Czech influence on American society were and are the immigrants from the Czech lands who started arriving in the Nineteenth Century. These Czech and Slovak immigrants and their descendants in turn supported Tomas Masaryk and Woodrow Wilson’s vision of an independent Czechoslovakia, and their children served with the American troops who helped defeat the Nazis, including General Patton’s liberation of western Bohemia in 1945. America’s support continued through the dark years of Communist repression, up to the spectacular triumph of the Velvet Revolution in 1989, and we have been proud to partner with you throughout the over two decades of success that have followed.
Through good times and bad, our two nations’ common love of freedom has seen us through. So, on this day of celebrating our American freedom, we also celebrate your and our shared commitment to that value, and indeed to all the values we share. We thank you for your friendship, and we look forward to more shared successes in the years ahead. For America, and for the Czech-American partnership, the best is yet to come. Thank you all.

Reklamy prezentované iDnes.cz v rámci blogu nemají žádnou spojitost s velvyslancem ani s velvyslanectvím USA. / Any advertisements presented by iDnes.cz in conjunction with this blog are not endorsed by the Ambassador or the U.S. government.

Autor: Norman L. Eisen | pondělí 2.7.2012 15:05 | karma článku: 12.75 | přečteno: 1260x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Pavel Vrba

Jak jsem prožil muzejní noc s tajemným rozuzlením

Takové poněkud zvláštní přiznání k nedělní odpolední kávě. Ta má ostuda je zapříčiněna dosavadní absencí na akci, která se v letošním roce konala již po dvanácté. Nejspíše vyplývá z mé předchozí nedozrálosti.

19.5.2019 v 12:06 | Karma článku: 6.06 | Přečteno: 136 | Diskuse

David Vlk

V Praze je vždy blaze.

Tož včera jsem byl v tej Praze. Když jsem byl mladý a jel do Prahy byly ty přípravy nějak kratší. Vzal jsem tenkrát náhradní tričko a trenky, mobil, peněženku a prezervativy a jel jsem.

19.5.2019 v 10:31 | Karma článku: 20.58 | Přečteno: 432 | Diskuse

Robert Čapek

Jeroným Klimeš fackující

Když jsem čekal na připojení, abych si zahrál můj oblíbený Fallout 76, spatřil jsem na obrazovce moderátorku Jílkovou a televizní diskuzi v pořadu Máte slovo, které se týkala agresivity žáků.

19.5.2019 v 10:20 | Karma článku: 9.46 | Přečteno: 268 | Diskuse

Pavla Kolářová

Jak je důležité mít nadhled...

Být učitelem je někdy boj, respektive víceboj. Ideální učitel by měl zvládat krasobruslení, džudo, tah na branku, střelbu na koš, sanskrt, národopis, zeměpis, dějepis, krasopis.. A pokud něco z toho neumí, musí umět předstírat,..

19.5.2019 v 9:39 | Karma článku: 9.03 | Přečteno: 110 | Diskuse

Beata Krusic

Podřezat Zemana

Už před nějakým časem - v souvislosti s tím, jak nechutné články se psali na téma zdravotního stavu prezidenta republiky, Miloše Zemana, jsem si říkala, kam až je člověk schopen zajít - kvůli svým nenaplněným vizím a představám.

19.5.2019 v 8:56 | Karma článku: 37.54 | Přečteno: 1167 | Diskuse
Počet článků 66 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2234
Norman L. Eisen byl v letech 2010-2014 velvyslancem USA v České republice. Od ledna 2009 do ledna 2011 působil v Bílém domě jako zvláštní poradce prezidenta. V roce 1991 získal doktorát na právech v Harvardu a v roce 1985 bakalářský titul na Brown University, vždy s vyznamenáním. Více se o Normanu L.Eisenovi dozvíte zde.

Podívejte se také na webové stránky velvyslanectví USA.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

více

Najdete na iDNES.cz