Češi jsou šampiony fondu zahraniční pomoci

14. 06. 2012 14:03:04
Byly vyhlášeny výsledky z posuzování projektů předložených takzvanému fondu „Emerging Donors Challenge“ pro střední Evropu (CE-10) vyhlašovaného Ministerstvem zahraničí USA. Tato iniciativa, jejímž posláním je zahraniční pomoc třetím zemím koordinovaná Spojenými státy a novými donorskými státy ze střední a východní Evropy, představuje příkladnou spolupráci mezi USA a Českou republikou.

Češi byli v tomto procesu velmi úspěšní: v prvním kole jim bylo letos v lednu schváleno šest projektů a v druhém, květnovém, kole pět. Česká republika předložila opravdu kvalitní návrhy. Doufáme a očekáváme, že je to dobrý začátek širší spolupráce s Čechy na asistenčních projektech v budoucnu.

Mimořádný výsledek Česka je důkazem toho, že i více než 20 let po pádu komunismu Češi nezapomněli na hodnoty jejich sametové revoluce a nadále patří mezi hlavní obránce lidských práv po celém světě. Jako potomek československé rodiny, jež trpěla za nacismu a uprchrla ped komunismem, jsem hrdý, že mohu s Čechy v této oblasti spolupracovat. Jak řekl prezident Obama, kterého jsme s premiérem Nečasem loni společně navštívili, Češi hrají globálně důležitější roli, než by odpovídalo velikosti jejich země. Úspěch tohoto programu to jen dokládá.

Následující návrhy, které podala samostatně česká vláda, byly schváleny v lednu ke společnému financování v rámci prvního kola „Donors Challenge Fund“:

• Protikorupční dohled na Ukrajině;
• Aktivní účast občanů a mládeže na veřejném životě v Gruzii;
• Zavedení adiktologie do gruzínského vzdělávacího systému
• Podpora malým občanským organizacím a iniciativám v Moldávii a Podněstří.


Další dva návrhy společně podané všemi čtyřmi členy Visegrádské skupiny během českého předsednictví tomuto uskupení byly schváleny pro společné financování:
• Finanční stabilita medií (podaný V4 pro Ukrajinu, Moldávii a Gruzii);
• Přenos know-how pro malé a střední podnikání (taká podaný V4 pro Ukrajinu, Moldávii a Gruzii).
V nedávno uzavřeném druhém kole tzv. Donors Challenge Fund souhlasily Spojené státy spolufinancovat pět českých projektů podaných v březnu 2012:

• Posílení výkonnosti veterinárních laboratoří a veterinární inspekce v Bosně a Hercegovině;
• Podpora organického zemědělství v Moldávii;
• Podpora výroby sýrů v kraji Sandžak v Srbsku;
• Školící program pro učitele podporující multikulturní vzdělávání na Ukrajině;
• Inkluzívní vzdělávání a integrace v Kosovu.

Tyto podpůrné projekty jsou zaměřené na země Východního partnerství – státy bývalého komunistického bloku na Balkáně a východní Evropě. Češi jsou mimořádně vysoce kvalifikovaní pro pomoc těmto zemím vzhledem ke svému úspěšnému přechodu k demokracii a ekonomicky otevřené společnosti.

Chtěl bych využít tuto příležitost, abych upozornil na opakované dobré výsledky naší společné práce při prosazování „sdílených hodnot“. Těším se na další úspěšnou spolupráci v budoucnosti.

Velvyslanec USA Eisen s českým ministrem zahraničí Schwarzenbergem / U.S. Ambassador Eisen with Czech Foreign Minister SchwarzenbergIN ENGLISH

The Czechs are Champs in the Emerging Donors Challenge Fund

The results are in from the Central European 10 (CE-10) U.S. Department of State Emerging Donors Challenge Fund. This is a U.S. fund that entails foreign assistance coordination between the United States and donor governments in Central and Eastern Europe. It does that by giving matching grants for the U.S. to jointly fund programs together with emerging donors, like the Czech Republic, in third countries. This initiative is a prime example of cooperation between our country and the Czech Republic.

The Czechs were highly successful in this process, earning approval of six project proposals approved in the first round (January 2012) and five in the just-concluded second round (May 2012). That’s because the Czechs submitted strong proposals. It’s a good start for what we hope and expect will be more cooperation on assistance projects with the Czechs in the future.

The extraordinary Czech performance proves that today, over twenty years after fall of Communism, the Czech people have not forgotten the values of their Velvet Revolution. They are at the forefront of defending human rights around the world. As the descendant of a Czechoslovak family that suffered under Nazism and fled from Communism, I am proud to partner with the Czech Republic in this area. As President Obama said when Prime Minister Necas and I visited him last year, the Czechs “punch above their weight” globally, and their success in this grant program is more proof of that.

The following proposals submitted solely by the government of the Czech Republic were approved in January for joint funding under the first round of the Donors Challenge Fund:

• Anti-Corruption Watch Dog in Ukraine
• Active Citizenship and Youth Involvement in Public Life in Georgia
• Introducing Addictology in the Education System in Georgia
• Support for Small Civil Society Organizations and Initiative Groups in Moldova/Transnistria
In addition, two more proposals jointly submitted by the Visegrad Four during the Czechs’ Presidency of that Group were approved for joint funding:
• Media Financial Stability (submitted by the V4 for Ukraine, Moldova, and Georgia)
• Transfer of Know-How for Small and Mid-Sized Businesses (submitted by V4 for Ukraine, Moldova, and Georgia)
In the recently completed second round of the Donors Challenge fund the United States agreed to co-fund five Czech proposals submitted in March, 2012. They are:

• Strengthening Capacity of Veterinary Laboratories and Veterinary Inspection Services in Bosnia-Herzegovina
• Support of Organic Agriculture in Moldova
• Support of Cheese Production in the Sandzak Region in Serbia
• Teachers Training Program for Multicultural Education in Ukraine
• Inclusive Education and Integration in Kosovo.

These assistance projects focus on the Eastern Partnership countries – the former Communist states of the Balkans and Eastern Europe. The Czech people are exceptionally well qualified to help these countries due to the success they have had in their own transition to a democratic and economically open society.

I want to take this opportunity to highlight again the fruits of our cooperation in promoting our “shared values” agenda. I look forward to more successful collaboration in the future.

Autor: Norman L. Eisen | čtvrtek 14.6.2012 14:03 | karma článku: 11.73 | přečteno: 1007x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Pavel Vrba

Jak jsem prožil muzejní noc s tajemným rozuzlením

Takové poněkud zvláštní přiznání k nedělní odpolední kávě. Ta má ostuda je zapříčiněna dosavadní absencí na akci, která se v letošním roce konala již po dvanácté. Nejspíše vyplývá z mé předchozí nedozrálosti.

19.5.2019 v 12:06 | Karma článku: 6.06 | Přečteno: 136 | Diskuse

David Vlk

V Praze je vždy blaze.

Tož včera jsem byl v tej Praze. Když jsem byl mladý a jel do Prahy byly ty přípravy nějak kratší. Vzal jsem tenkrát náhradní tričko a trenky, mobil, peněženku a prezervativy a jel jsem.

19.5.2019 v 10:31 | Karma článku: 20.58 | Přečteno: 432 | Diskuse

Robert Čapek

Jeroným Klimeš fackující

Když jsem čekal na připojení, abych si zahrál můj oblíbený Fallout 76, spatřil jsem na obrazovce moderátorku Jílkovou a televizní diskuzi v pořadu Máte slovo, které se týkala agresivity žáků.

19.5.2019 v 10:20 | Karma článku: 9.46 | Přečteno: 268 | Diskuse

Pavla Kolářová

Jak je důležité mít nadhled...

Být učitelem je někdy boj, respektive víceboj. Ideální učitel by měl zvládat krasobruslení, džudo, tah na branku, střelbu na koš, sanskrt, národopis, zeměpis, dějepis, krasopis.. A pokud něco z toho neumí, musí umět předstírat,..

19.5.2019 v 9:39 | Karma článku: 9.03 | Přečteno: 110 | Diskuse

Beata Krusic

Podřezat Zemana

Už před nějakým časem - v souvislosti s tím, jak nechutné články se psali na téma zdravotního stavu prezidenta republiky, Miloše Zemana, jsem si říkala, kam až je člověk schopen zajít - kvůli svým nenaplněným vizím a představám.

19.5.2019 v 8:56 | Karma článku: 37.54 | Přečteno: 1167 | Diskuse
Počet článků 66 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2234
Norman L. Eisen byl v letech 2010-2014 velvyslancem USA v České republice. Od ledna 2009 do ledna 2011 působil v Bílém domě jako zvláštní poradce prezidenta. V roce 1991 získal doktorát na právech v Harvardu a v roce 1985 bakalářský titul na Brown University, vždy s vyznamenáním. Více se o Normanu L.Eisenovi dozvíte zde.

Podívejte se také na webové stránky velvyslanectví USA.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

více

Najdete na iDNES.cz