Náš den nezávislosti / Our Independence Day

1. 07. 2011 15:00:31
ČESKÁ VERZE: Včera 30. června jsem měl to čest pořádat v rezidenci velvyslanectví recepci ke Dni nezávislosti. Mezi významnými hosty byli například prezident Václav Klaus, premier Petr Nečas, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, ministr obrany Alexandr Vondra, ministr financí Miroslav Kalousek, ministr vnitra Jan Kubice a mnoho dalších politiků, akademiků a diplomatů. Ze Spojených států se naší oslavy zúčastnila delegace Sněmovny reprezentantů USA a zástupci Reaganovy nadace, kteří jsou na návštěvě Prahy při příležitosti stého výročí narození prezidenta Ronalda Reagana. Zde je text mého projevu:

"Den nezávislosti je ve Spojených státech vnímán jako příležitost, kdy se zamýšlíme nad naší historií a hodnotami. Protože jsme nyní v Česku, můžeme v tento den také oslavit společné dějinné okamžiky našich národů a hodnoty, které nás spojují. Náš společný příběh se datuje do 18. století, kdy byli naši protestantští otcové zakladatelé ovlivněni učením Mistra Jana Husa, a pokračoval do století devatenáctého, kdy došlo k rozsáhlé vystěhovalecké vlně z Čech a Moravy do USA. Byla to tvrdá práce a podnikavý duch českých přistěhovalců, které pomohly vystavět některá z našich největších měst, jako jsou Chicago, Cleveland nebo New York. V roce 1920 už ve Spojených státech žily stovky tisíc Čechů. Ti připravili Tomáši Masarykovi přátelské přijetí, když přijel jako hostující profesor a promlouval v krajanských spolcích po celých Státech. Američané chápali tíživou situaci Čechů a Slováků i jejich touhu po svobodě, která jim tolik připomínala jejich předky z dob kolonizace Ameriky. Spláceli tak svůj dluh odkazu Jana Husa, které ovlivnilo generaci jejich předků. Nebylo náhodou, že Pittsburská deklarace – dokument, který deklaroval záměr zástupců Čechů a Slováků vytvořit samostatný stát ČeskoSlovensko -- byla podepsána ve Spojených státech. Jedním z určujících faktorů této události byl právě velký počet politicky aktivních Čechů a Slováků v USA. Stejně tak důležité byla i přirozená sounáležitost obyčejných Američanů s utiskovaným národem toužícím po svobodě.

Velvyslanec Eisen s presidentem Klausem.jpg Den nezávislosti.jpg

Tomáš G. Masaryk se spřátelil s prezidentem Wilsonem a v pořadí desátý z Wilsonových slavných „Čtrnácti bodů“ z roku 1918 se týkal národů Rakouska-Uherska a jejich práva na sebeurčení.

Masaryk následně potvrdil vznik Československa ve Washingtonské deklaraci 18. října roku 1918, kde napsal:

'Ctíme principy, jak je představil prezident Wilson: svoboda lidstvu a rovnost národům a vládám, které odvozují své pravomoci od souhlasu lidí. Jsou to principy Lincolna a Deklarace americké nezávislosti ...'

I přes temná období dějin 20. století, během nichž byla suverenita a svoboda českého národa dočasně zastíněna cizí okupací a tyranií, solidarita mezi Čechy a Američany pokračovala a zůstává silná do dnešního dne. Spojené státy se spojenci včetně mnoha československých dobrovolníků porazili nacisty a během následujících čtyř dekád komunistické nadvlády vlála nad Malou Stranou americká vlajka jakožto symbol naděje. Minulí američtí velvyslanci zvali na svou rezidenci disidenty a ty, kteří toužili po svobodě - a ti přicházeli, i když jim hrozilo zatčení. Naše dva národy pak společně přispěly k pádu komunistické nadvlády a spolupracovaly na úspěchu sametové revoluce. Tuto historii znám dobře, protože moje matka se narodila v Masarykově Československu. Přežila nacistickou okupaci, vrátila se z Osvětimi a žila v Karlových Varech, odkud v roce 1949 uprchla před komunismem do Spojených států. Nyní je mým privilegiem reprezentovat Spojené státy, mou rodinu a věc svobody v nezávislé České republice jakožto živoucí příklad vazeb mezi našimi zeměmi, které oddanost ke svobodě pojí i jinde ve světě: Češi a Američané slouží společně s ostatními spojenci z NATO při budování stability a bezpečnosti v Afghánistánu a podobně předtím spolupracovali v Kosovu a Iráku. Spojené státy jsou také jedním z pěti přímých zahraničních investorů v České republice a obě země nadále posilují své ekonomické a obchodní vztahy a vytvářejí tím prosperitu a nové pracovní příležitosti. Rostoucí počet výměn a partnerství mezi českými a americkými vědci, studenty a občanskými organizacemi je důkazem našich společných hodnot."

Velvyslanec Eisen.jpg Den nezávislosti.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION:

On June 30, 2011, I had the honor to host the traditional Independence Day reception at the Ambassador's residence in Prague. Among the distinguished guests were Czech President Vaclav Klaus, Prime Minister Petr Necas, Foreign Minister Karel Schwarzenberg, Defense Minister Alexander Vondra, Finance Minister Miroslav Kalousek, Interior Minister Jan Kubice and many politicians, academics and diplomats. From the United States we also were visited by a delegation from the U. S. House of Representatives and representatives of the Reagan Foundation, in town for a commemoration of the 100th birthday of President Ronald Reagan. Here is the text of my remarks:

"Our Independence Day provides an occasion to reflect on our country’s history and values. As we are here in the Czech Republic, it is also appropriate to celebrate the shared history of our two nations, and the values that continue to bind us together. Our common story began with Jan Hus’s influence on the protestant Founding Fathers in the 18th Century. It continued with the extensive emigration from Bohemia and Moravia to the United States in the 19th Century. It was the hard work and entrepreneurial spirit of Czech immigrants that helped build many of our great cities, such as Chicago, Cleveland, and New York. By 1920 there were hundreds of thousands of Czechs living in the United States. Tomas Garrigue Masaryk found a friendly reception from his countrymen when he came to the United States as a visiting professor and spoke at Czech and Slovak organizations in the U.S. The American people rightly saw the plight of the Czechs and Slovaks, their yearning for freedom, as similar to that of their forefathers in colonial America, repaying the teachings of Jan Hus that were so influential on our founding fathers’ and mothers’ ideology. It is no accident that the Pittsburgh Declaration -- the document declaring the intent of representatives of the Czech and Slovak peoples to establish an independent state called CzechoSlovakia -- was signed in the United States. The large number of politically active Czechs and Slovaks in America was one important factor. But, just as important was the natural identification of ordinary Americans with an oppressed people longing for freedom.

Ambassador Eisen and President Klaus.jpg Independence Day.jpg
Tomas Masaryk befriended President Wilson and Point Number 10 of Wilson’s famous “Fourteen Points” speech in 1918 was that the peoples of Austria-Hungary should be afforded freedom.
Masaryk subsequently declared the official establishment of the Czechoslovak Republic through the Washington Declaration on October 18, 1918. He wrote:


'[W]e accept the American principles as laid down by President Wilson: the principles of liberated mankind - of the actual equality of nations - and of governments deriving all their just powers from the consent of the governed. These are the principles of Lincoln, of the Declaration of Independence ...'


Despite the dark chapters of 20th century history in which the sovereignty and freedom of the Czech nation was temporarily eclipsed by foreign occupation and tyranny, the solidarity of the Czech and American peoples has continued, it never let up and it remains strong to this day. The United States joined with the Czech people to defeat the Nazis. For four long decades of Communist rule, high on a hill over the Mala Strana U.S. Embassy, the American flag flew as a symbol of hope. American ambassadors who have preceded me for many decades welcomed to the residence dissidents and those who yearned for freedom, even if they were sometimes arrested as they left our gates. Together our two nations ended Communist domination and brought in the period of freedom, which for the Czech Republic commenced with the Sametova Revoluce and we have worked together as the Czech nation has made that Velvet Revolution a success. That is a history I know well, of course, because my mother was born in the Czechoslovak state President Masaryk founded. She survived Nazi occupation, returned from Auschwitz, and lived in Karlovy Vary, before fleeing Communism and coming to the U.S. in 1949. Now, I have the privilege to represent the United States, my family, and the cause of freedom in a free Czech Republic as a living example of the ties between our two nations. Today, our two lands are bound together in our joint commitment to freedom throughout the world, Czechs and Americans serve together with our NATO allies establishing peace and security in Afghanistan, as we have done previously in Kosovo and Iraq. Recognizing the importance of free markets and the value of innovation, the U.S. is one of the top five foreign direct investors in the Czech Republic, our nations continue to strengthen our economic and commercial ties, creating investment, prosperity, and good jobs for people in both countries. The growing number exchanges and partnerships between Czech and American scientists, students, and civil society organizations attest to the importance of our relations and the depth of our shared values."

Ambassador Eisen.jpg Independence Day.jpg

Autor: Norman L. Eisen | pátek 1.7.2011 15:00 | karma článku: 28.99 | přečteno: 6258x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Beata Krusic

Setkání v Rostově

Je mi tak kolem třicítky. Nejsem Beata, jsem Olga. Známá z dětství, se kterou jsem měla schůzku, z nějakých důvodů nedorazila............

16.6.2019 v 23:27 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 89 | Diskuse

Eva Sádecká

Nejkrásnější maminka

Ve školce se děvčátka hádala, kdo má nejkrásnější maminku. Přece má každá nejraději tu svoji! Jen jedna dívenka smutně sklopila hlavu. Proč, ona nemá maminku? Ale má, má také sestřičku, jenže...

16.6.2019 v 20:55 | Karma článku: 12.94 | Přečteno: 373 | Diskuse

Dáša Stárková

Pršelo jen se lilo

Dnešní usínání a probuzení se do hustého a neustávajícího deště mi připomnělo bezmála 40 let starou vzpomínku na návštěvu chalupy mých příbuzných a nečekané knihomolské dobrodružství.

16.6.2019 v 16:15 | Karma článku: 18.86 | Přečteno: 433 | Diskuse

Klára A. Samková

Je po volbách

a je čas bilancovat.... nezastírejme si, že Alternativa pro Českou republiku 2017 a její kandidatura do Evropského parlamentu byla jednou velkou katastrofou a propadákem.

16.6.2019 v 16:08 | Karma článku: 30.78 | Přečteno: 818 | Diskuse

David Vlk

Jak jsem páchal letní sebevraždu.

Když jsem si v bufetu, asi po hodině grilování na slunci, došel pro pivo a když jsem odhodlaně a rázně vstoupil do vstupních dveří, nastalo v bufetu naprosté zatmění slunce.

16.6.2019 v 15:54 | Karma článku: 25.04 | Přečteno: 687 | Diskuse
Počet článků 66 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2234
Norman L. Eisen byl v letech 2010-2014 velvyslancem USA v České republice. Od ledna 2009 do ledna 2011 působil v Bílém domě jako zvláštní poradce prezidenta. V roce 1991 získal doktorát na právech v Harvardu a v roce 1985 bakalářský titul na Brown University, vždy s vyznamenáním. Více se o Normanu L.Eisenovi dozvíte zde.

Podívejte se také na webové stránky velvyslanectví USA.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

více

Najdete na iDNES.cz